26 januari 2020
Vandaag ben ik teruggekeerd naar de wilgen en heb ik hun  takken geoogst om te planten. Tezamen vormen zij een monument. Zie ook 

foto Natascha Libbert