top of page

Walking mountain

​​Schetsontwerp voor landschapspark Rode Bach- Rode Beek. Boek met daarin de vertaling van Petrarca's brief over de beklimming van de Mont Ventoux met daar aan toegevoegd tekst en beeld voor de realisatie van het schetsontwerp.Schetspdracht landschapsontwikkelingsproject Rode bach/Rode Beek Onderbanken

2011-2012

 

 

​In het grensoverschrijdende natuurgebied in de gemeente Onderbanken en Gangeld(D) bevindt zich een kunstmatige heuvel met een spiraalvormig pad naar de top, die uitzicht biedt op de omliggende omgeving. De heuvel is onderdeel van een Europees project om dit gebied te renatureren. De Mont Ventoux werd bijna 700 jaar geleden beklommen en beschreven door Pertrarca in een brief aan zijn vriend de monnik Dionigi. Miljoenen mensen zijn Pertrarca gevolgd in een beklimming naar de top van een berg. Wat ooit het domein was van de Goden of de Witte Juffer is door mensen toegeeigend, en Petrarca was een van hun wegbereiders.


In onder andere dit landschapspark is daar de volgende dimensie aan toegevoegd: Waar voor vele eeuwen om allerlei redenen ophogingen ontstonden in het landschap (grafheuvels, terpen, schansen en motten) staat er nu een heuvel voor een beklimming. Een plaats om op te stijgen en van daar af de wereld aanschouwen - zoals Petrarca zegt: Daarmee ook jezelf.


Het voorstel voor het landschapspark Rode Beek/Rode Bach wil de historische betekenis van de beklimming navoelbaar maken en de fysieke beklimming de mentale betekenis geven die Petrarca wist te verwoorden. Daarvoor zullen de witte karakteristieke kalkstenen van de top van de Mont Ventoux worden getransplanteerd naar de top van de heuvel in Onderbanken. Tijdens de beklimming van de heuvel zal de brief Van Petrarca te beluisteren zijn via een stem door de telefoon. De brief zal in delen worden voorgelezen door mensen - van jong tot oud- die in het gebied van het landschapspark wonen. Hun dialect zal een historisch moment van bijna 700 jaar geleden dichterbij halen en een streekgebonden invulling geven.n. 

Schetsontwerp

Landschapsontwikkelingsproject Rode bach/Rode Beek Onderbanken

2011-2012

Status: niet uitgevoerd

 

bottom of page