top of page

Tijdspanne 

 

Realisatie: 2023

Stichting Martenastate Koarnjum

mede gefinancierd door het Mondriaanfonds

foto Henk Buith

Deze brug verbindt het oude cultuurhistorische landschapspark Martenastate met het nieuwe, natuurlijke park van Martena Zathe, de vroegere dorpsboerderij die van oudsher bij het park behoorde.

De brug is grotendeels gemaakt van de stenen die zijn vrijgekomen bij de restauratie van de boerderij.   De historische materialen tonen de geschiedenis van de boerderij en haar omgeving. Een geschiedenis waar ook ecotect Louis le Roy, bestuurder van 1970 tot 1983 van Stichting Martenastate, deel van uit maakte. Hij liet in de jaren zeventig een berg puin bezorgen op het landgoed. Met zijn vertrek verdwenen de stenen, met de terugkeer ervan vraagt ik aandacht voor de gedachten die Le Roy heeft ontwikkeld over onze relatie met de natuur. Zo stelt hij bijvoorbeeld dat iedere vorm van leven sterk afhankelijk is van goede microklimaatsituaties. In het microklimaat dat ontstaat door de stapeling van de stenen zal de brug vergroenen in de tijd en een huis worden voor vele levensvormen.

bottom of page