top of page

Team Vlaams Bouwmeester ontwikkelde in 2014 een onderzoekstraject over opdrachtgeverschap kunst in de openbare ruimte:

'Het doel van de Pilootprojecten Kunst in Opdracht is om vijf grensverleggende kunstprojecten te realiseren in de publieke ruimte en zo bestaande praktijken, samenwerkingsverbanden en (wetgevende) kaders open te breken en te vernieuwen.'

 

Ressegem werd uitgekozen als een van de vijf pilootprojecten.

 

In het dorp Ressegem, deelgemeente van Herzele, vormt het dorpshart een ongebruikelijk ensemble. Achter de monumentale kerk en pastorij ligt een zogenoemde motte, een verdedigingswerk uit de late middeleeuwen. Hierbij liggen, midden in het dorp, twee weides die ook als zodanig in gebruik zijn. Al veertig jaar wordt er over de toekomstige invulling van deze open ruimte gesproken, verschillende masterplannen van gerenommeerde bureaus hebben al het licht gezien. Het woord is nu aan de kunst.

 

Nils van Beek (TAAK) nodigde Birthe Leemeijer en David Helbich uit om hiervoor een voorstel te ontwikkelen.'

 

Voor meer informatie en/of het downloaden van deze publicatie 

bottom of page