top of page

Vanishing staircase

Vanishing Staircase in het Zocherpark in Utrecht verbindt Centraal Museum met het water. De trap is ‘omgevallen’, de treden zijn naar beneden gekanteld. Tussen de treden van de trap groeien allerlei in Utrecht gekoesterde inheemse planten. In de loop der jaren zal de trap steeds verder door de natuur worden overgenomen. Mensen, planten en dieren zullen hun eigen manier de trap in bezit nemen.

Deze opdracht maakt deel uit van een serie samenhangende natuurvriendelijke maatregelen in en langs de Utrechtse singel (Stadsbuitengracht geheten) op initiatief van omwonenden en ecologen. 

"Verspreid over 10 locaties zijn drijvende eilanden met moerasplanten, wilgentenen bollen met drijfblad- en onderwaterplanten, vooroevers, kruidenrijke oevers en een speciaal ontwikkelde fauna uittreedplaats geplaatst. Het initiatief startte eind 2013 toen bewoners groene ideeën konden indienen voor het Wijkgroenplan en Wijkwaterplan Binnenstad. Directe aanleiding waren de in 2012 door het waterschap aangelegde steile betonnen randen in de Stadsbuitengracht, onderdeel van het Zocherpark. Hun maatregelen heffen ter plaatse de barrièrewerking van de betonnen rand enigszins op door weer een gradiënt te creëren van plas-dras situaties, waar water en -oeverplanten kunnen ontwikkelen. De planten helpen het water te zuiveren en brengen er zuurstof in. De gekozen plantensoorten zijn een verrijking voor de reeds aanwezige stadsflora. Daar leveren ze onder en boven water voedsel en schuilplekken voor vissen en andere vliegende, lopende, kruipende en zwemmende dieren. Verder bieden ze dieren in- en uittreedplaatsen."

Aldus de initiatiefgroep vergroening Singel die met betrekking tot de aanleg en onderhoud bij de realisatie van dit werk is betrokken.

Zie ook http://www.singel030.nl/vergroening-singel/

Opdrachtgever: Gemeente Utrecht

Locatie: Zocherpark Utrecht achter het centraal Museum

Realisatie 2018

Mede mogelijk gemaakt door het Mondriaanfonds

met medewerking van:

Swaalf Natuursteen Haarlem

Ella Derksen Gemeente Utrecht

Werkgroep Vergroening Singel: Harmke van Dam, Ben Nijssen, Lies Konig en Paul van Kan

Fu-Factory Jonas Strous

Van Wijk Bouw b.v.

Schermafbeelding 2020-01-12 om 17.40.47.
bottom of page