top of page

Troubled water

Oostpoort heeft sinds haar ontstaan in 1883 vele transformaties ondergaan. De Imperial Continental Gas Association kreeg de gemeente Amsterdam zover om zowel in west als oost een gasfabriek te bouwen. De mensen wilden steeds vaker een gasaansluiting in de woning en de gemeente was bovendien overgestapt naar het gasgloeilicht voor de straatverlichting.

Over de gashouders die werden geplaatst werd geschreven: Gashouders zijn eigenlijk drijvende stolpen waaronder het gas wordt opgeslagen. ’s Morgens vol gas en dus hoog en tegen zessen, wanneer heel Amsterdam aan het koken ging, steeds lager.

Vervolgens is in 1921 ‘de Oostergasfabriek in de strijd tegen de elektriciteit bezweken'. Zoals bekend werden de in onbruik geraakte panden na de sluiting van de gaswinning ingezet voor hergebruik. Oostpoort kon zo ruimte bieden aan het eerste Sportfondsenbad in Nederland, en kreeg zelfs tijdelijk een natuurbad.

 

 

oostpooort.jpg

Over een afstand van ongeveer 35 meter zal het water aan de Ringvaart in Oostpoort in beweging worden gebracht waardoor kolkjes, bubbels, stromen en erupties afwisselend ontstaan en verdwijnen. De tekeningen in het water die door de beweging worden gemaakt verschuiven in krullende lijnen, gaan in elkaar op en vloeien in elkaar over. Het ene moment zijn de stromingen kalm, dan nemen ze in kracht toe, komen tot een climax om weer langzaam tot rust te komen.

De hevigheid van de bewegingen in het water zal worden bepaald door het gasverbruik door de dag heen in Amsterdam. Bijvoorbeeld tussen 17.00 en 19.00 uur als er veel wordt gekookt zal er ook veel beweging in het water te zien zijn. Want de elektriciteit mag het lang geleden hebben gewonnen van de gaswinning, in gebruik is het gas nog altijd aanwezig. Troubled Water in Oostpoort zal pas stil zijn als het laatste huishouden daar zijn gasfornuis uitdraait.

Schetsontwerp voor Oostpoort in Amsterdam 2018

In opdracht van de Gemeente Amsterdam

Status: Niet uitgevoerd

bottom of page