top of page

Leestekens in het landschap

De Hooibrug

Voor de oversteek over de Dommel maakt het landschap aan beide zijden een lichte glooiing. Zonder onderbreking kan de wandelaar zijn weg vervolgen, maar nu boven het water.

Het pad is aan beide zijden begroeid met bloemrijk grasland. Deze ingreep vormt niet alleen een letterlijke verbinding tussen de beide oevers, maar ook een figuurlijke: Een verbinding in tijd. Het kruidenrijke hooilandschap dat in het verleden in deze omgeving aanwezig was en het bloemrijke grasland dat er in de nabije toekomst als het goed is gaat komen en meer biodiversiteit gaat brengen.

WhatsApp Image 2022-11-13 at 12.21.25 PM (1).jpeg

fotografie: Theo Jansen

IMG_7908.jpg

fotografie: Diana ter Braak

Bestaande landschappelijke elementen bepalen het beeld , het wandelpad wordt opgenomen in de omgeving, de brug is niet een losstaand architectonisch object, zoals men dat gewend is. Het landschap is doorgezet boven het water en biedt plaats aan planten, dieren en mensen. De afbakening bestaat dan ook uit palen en het stevige gaaswerk dat elders in het landschap kan worden aangetroffen. Een tot twee keer per jaar zal de brug worden gemaaid en het maaisel worden afgevoerd om de grond te verschralen en de kruiden de ruimte te geven zich te ontwikkelen.

De Uitkijkhut

Fotografie: Luuk Kramer

In plaats van een nieuw ontwerp te maken voor het uitkijkpunt en het huidige schuurtje te slopen besloot ik het op te knappen. De vele nesten en de inzet van het geïmproviseerde materiaal waarmee het schuurtje staande is gehouden door de vorige eigenaar, de zaailingen die het gebouwtje omringen, dat alles vond  ik waardevolle elementen om te behouden.

Het schuurtje is daarom met de hulp van betrokken vrijwilligers opgeknapt. Het asbest dak is verwijderd en vervangen door planken van de gekapte Populieren langs de A2. Oude deuren op het dak geven lichtinval en uitzicht op naar de bomen. Versterkingen zijn aangebracht.

20306-76.jpg

Op verschillende plaatsen in het landschap zijn nu voorbeelden te zien van kleine ingrepen, geïmproviseerd met bestaand materiaal die het voor passanten mogelijk maken om bijvoorbeeld een sloot over te steken (omgekeerde trog), of over prikkeldraad heen te klimmen. De hardhouten klaphekjes die op vijf plaatsen aan de wandelroute worden geplaatst om vee tegen te houden en fietsers te verhinderen, zijn afkomstig uit een stal waar kalveren hebben gestaan. Ze dateren uit de jaren vijftig van de vorige eeuw.

IMG_3295.jpeg
bottom of page