Holloway

  de aanleg van een holle weg 

  Hol weg
  Holwy
  Holway
  Holeway
  Holewaye
  Hollowy
   
  Holloway, a book by Robert Macfarlane, Stanley Donwood and Richard Deacan

  Schetsvoorstel in opdracht van de Stichting Keizersrande Deventer

   

  De aanleg van een Holle weg bij de IJssel op het landgoed van de Keizersrande.

   

  Januari 2016, niet uitgevoerd.

  Een verzonken pad, een verdiepte landweg in afwisselend schaduw en licht

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Een route door het landschap krijgt vorm door de voetstappen van mensen, de stroom van de regen & de gang van het water.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Het pad loopt als de lijnen in een hand, de uitgesleten treden van een trap, grillig als de takken van een boom, de loop van een rivier.

  Een omgekeerde dijk.

   

  Een verlaging als reactie op een verhoging

   

  De holle weg heeft zijn eigen diepte, het terrein stijgt en daalt in golven er omheen.

  Het achterliggende landschap verdwijnt en verschijnt.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  De weides, de koeien en het bos wandel je voorbij ter hoogte van je zintuigen.

   

  Het zal volgens sommigen zijn alsof je verdwijnt, wegvlucht, meespoelt als water in de rivier. Ongezien en verborgen in de bedding van het landschap.

   

   

   

   

  Volgens anderen zal de plantenrijkdom toenemen. Door het verschil in lichtval, het naar beneden vallen van organisch materiaal en bodem, het zijdelings uittreden van grondwater en de doorsnijding van de bodemlagen.

   

  En met de rivier reizen zaden mee die door deze verandering tot wasdom komen in de holte van de weg

   

  De geschiedenis van het landschap laat zich teruglezen in de namen van de planten die wellicht zullen terugkeren of zich uitbreiden:

   

  Karthuizer anjer-Dianthus carthusianorum/ Viola reichenbachiana (Viola sylvestris)-Donkersporig bosviooltje/ Melampyrum avense -Wilde weit/

  Veronica praecox-Vroege ereprijs/ Crassula tillaea-Mosbloempje/ Rapunzelklokje-Rapunzelklokje