top of page

Holloway

de aanleg van een holle weg 

Hol weg
Holwy
Holway
Holeway
Holewaye
Hollowy
 
Holloway, a book by Robert Macfarlane, Stanley Donwood and Richard Deacan

Schetsvoorstel in opdracht van de Stichting Keizersrande Deventer

 

De aanleg van een Holle weg bij de IJssel op het landgoed van de Keizersrande.

 

Januari 2016, niet uitgevoerd.

Een verzonken pad, een verdiepte landweg in afwisselend schaduw en licht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een route door het landschap krijgt vorm door de voetstappen van mensen, de stroom van de regen & de gang van het water.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3
1
2

Het pad loopt als de lijnen in een hand, de uitgesleten treden van een trap, grillig als de takken van een boom, de loop van een rivier.

Een omgekeerde dijk.

 

Een verlaging als reactie op een verhoging

 

De holle weg heeft zijn eigen diepte, het terrein stijgt en daalt in golven er omheen.

Het achterliggende landschap verdwijnt en verschijnt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De weides, de koeien en het bos wandel je voorbij ter hoogte van je zintuigen.

 

Het zal volgens sommigen zijn alsof je verdwijnt, wegvlucht, meespoelt als water in de rivier. Ongezien en verborgen in de bedding van het landschap.

 

 

 

 

Volgens anderen zal de plantenrijkdom toenemen. Door het verschil in lichtval, het naar beneden vallen van organisch materiaal en bodem, het zijdelings uittreden van grondwater en de doorsnijding van de bodemlagen.

 

En met de rivier reizen zaden mee die door deze verandering tot wasdom komen in de holte van de weg

 

De geschiedenis van het landschap laat zich teruglezen in de namen van de planten die wellicht zullen terugkeren of zich uitbreiden:

 

Karthuizer anjer-Dianthus carthusianorum/ Viola reichenbachiana (Viola sylvestris)-Donkersporig bosviooltje/ Melampyrum avense -Wilde weit/

Veronica praecox-Vroege ereprijs/ Crassula tillaea-Mosbloempje/ Rapunzelklokje-Rapunzelklokje

Rapunzelkl4
Dianthus-carthusianorum
Viola_reichenbachiana_a1
melampyrum_arvense_a57
Crassula_tillaea-Crassule_mousse-_Mousse_fleurie_40756-Med
Veronica-praecox
bottom of page